Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia