Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Csobády Csilla beszámolója a XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciáról