Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » 35. OTDK Humán Tudományi Szekciója