Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Online nyílt nap a Közép-európai Tanulmányok Karán