Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Hatalmas sikerrel zárult a XVI. FTDK Nyitrán