Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Módszertani workshop