Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Vančo Ildikó professzori kinevezése