Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » A XII. Legere Irodalmi Verseny felhívása