Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » prof. Dr. habil. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD.

prof. Dr. habil. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD.

E-mail kbenyovszky@ukf.sk
Tel. +421 37 6408 862
Besorolás professzor
Funkció
Vyučované predmety Bevezetés az irodalomtudományba, Irodalmi művek interpretációja, Történeti poétika, Irodalom és más művészetek, A műfordítás stilisztikája, Műfordítás, A populáris irodalom műfajai, Regényváltozatok a huszadik században
Kutatási terület(ek) irodalomelmélet, populáris kultúra, kiemelten a detektívtörténet közép-európai kontextusban
kortárs magyar, cseh és szlovák próza, magyar művek szlovák, cseh és olasz fordítása, (gasztro)szemiotika, irodalom és vizuális kultúra, kiemelten szöveg és illusztráció kapcsolatrendszere
Projektek VEGA 2/0015/13 „Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií“

 • ◦Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
 • ◦Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
 • ◦Doba riešenia: 1/2013-
 • VEGA 1/0052/12 “Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu”
 • ◦Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Ján Bauko, PhD.
 • ◦Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
 • ◦Doba riešenia: 1/2012-12/2013
 • VEGA 1/0414/11 „Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy”
 • ◦Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Žofia Bácziová, PhD.
 • ◦Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
 • ◦Doba riešenia: 1/2011-12/2013
 • VEGA 1/7288/20 “Vyjadrovacie prostriedky literatúry a umenia (v pragmatickom dosahu)”
 • ◦Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
 • ◦Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
 • ◦Doba riešenia: 1/2000-12/2002
Kitüntetések
 • 2001: Madách-díj
 • 2002: Posonium-díj
 • 2005: Móricz Zsigmond Ösztöndíj
 • 2008: Posonium-nívódíj
 • 2009: MTA Arany János Fiatal Kutatói Díj
 • 2009: Madách-nívódíj
 • 2011: Madách-díj
Tagságok
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Magyar Szemiotikai Társaság
 • Szlovákiai Magyar Írók Társasága
 • József Attila Kör
 • A Partitúra irodalomtudományi folyóirat főszerkesztője
 • A Tanulmányok (Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és irodalom Tanszékének tudományos folyóirata) szerkesztőbizottságának tagja
Az 5 legfontosabb kiadványa
 • A jelek szerint. A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai. Pozsony, Kalligram, 2003
 • Bevezetés a krimi olvasásába. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2007
 • Kriptománia. Titok és elbeszélés. Pozsony, Kalligram, 2008
 • Fosztogatás. Móricz-elemzések. Pozsony, Kalligram, 2010
 • Odkrytie štylistického znaku. Kontexty Mikovej výrazovej teórie. Nitra, UKF v Nitre, 2011
KIS url https://kis.ukf.sk/opac?fs=58A165DBA5CE4BE1B00A4B020374DB17&fn=EPCA_main#editZfocus