Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Mgr. N. Tóth Anikó, PhD.

Mgr. N. Tóth Anikó, PhD.

E-mail atoth@ukf.sk
Tel. +421 37 6408 858
Besorolás adjunktus
Oktatott tantárgyak
 • 20. századi magyar irodalom
 • Kortárs magyar irodalom
 • Irodalom- és kultúrtörténet
 • Az irodalomtanítás módszertana
 • Regionális irodalom és kultúrtörténet
 • Líraelmélet
 • Retorika
 • Dramatikus játékok
 • Művészi előadás
 • Rendezvényszervezés
 • Protokoll és kommunikáció
Kutatási terület 20. századi és kortárs magyar irodalom, az irodalomtanítás módszertana, transzkulturalizmus az irodalomban
Projektek
 • VEGA 1/4744/07: Magyar irodalom a többnyelvű Közép-Európa kontextusában (Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti strednej Európy) – projekttag
 • VEGA 1/0414/11: Társadalmi idnetitás az irodalom- és nyelvtudomány aspektusában (Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy) – projekttag
 • TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028: A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja – Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen – projekttag
 • TÁMOP-4.2.2.c-11/1/KONV-2012-0005: III./5.: „Jól-lét az információs társadalomban”, A digitális megosztottság komparatív analízise. Pécsi Tudományegyetem – projekttag
 • VEGA1/0052/12: A tulajdonnevek és a fordítás, valamint a kétnyelvűség összefüggései (Propriá v kontexteprekladu a bilingvizmu) ─ projekttag
 • VEGA 1/0034/17 Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák és magyar irodalomban (Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a maďarskejliteratúre) ─ projekttag
Tagságok
 • Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete, Budapest – tag
 • Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Pozsony – tag
 • Arany A. László Polgári Társulás, Nyitra – tag
 • Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely – tag
 • Szépírók Társasága, Budapest – tag
Kitüntetések
 • Madách-nívódíj, Irodalmi Alap, 2000
 • Madách-díj, Irodalmi Alap, 2006
 • Posonium Irodalmi díj, Fődíj, 2006
 • Talamon Alfonz-díj, SZMÍT, 2009
 • Katedra-díj, Katedra Társaság, 2013
 • Rektori díj, Nyitra, 2015
 • Arany Opus-díj, SZMÍT, 2015
 • Dusza István-díj, Duna Menti Tavasz, 2017
 • Madách-nívódíj, 2018
5 legfontosabb kiadványa
 1. Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Kalligram, 2006. 307 p. ISBN 80-7149-870-X
 2. A varietas öröme. Beszélgetések írókkal. Kalligram, Pozsony, 2011. 221 p. ISBN 978-808101-493-2
 3. „If there is no given identity”. About Two Novels by Zsuzsa Rakovszky. In: Narrative construction of identity in female writing. Zsófia Bárczi, Gabriella Petres Csizmadia (ed.) Budapest, Eötvös University Press, 2013., 185-215.  ISBN 978 963 312 181 8
 4. Vízjelek. (Irodalmi tanulmányok). Kaleidoszkóp könyvek 25. Media Nova M, Dunaszerdahely, 2014, ISBN 978-80-89734-01-6 200 p.
 5. Fejezetek a 20. század első felének magyar irodalmából. Oktatási segédlet. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2015., ISBN 978-80-558-0902-1
KIS url https://kis.ukf.sk/opac?fs=56F637FFCE1C4C9384E5CFFBEABADFB2&fn=EPCA_main#editZfocus