Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. Bárczi Zsófia, PhD.

Dr. Bárczi Zsófia, PhD.

E-mail zbarcziova@ukf.sk
Tel. +421 907 733 310
Besorolás habilitált egyetemi docens
Funkció dékán
Oktatott tantárgyak
 • A 19. sz. magyar irodalma és kultúrtörténete
 • Kisebbségi magyar irodalmak
 • Szlovákiai magyar irodalom
Kutatási területek a húszas-harmincas évek magyar irodalma, kisebbségi irodalmak, női írás
Projektek
 • VEGA 1/0414/11: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy
 • VEGA 1/0844/08: Piaristická a neotomistická tradícia (kultúrnodejinná a dejinnofilozofická analýza)
 • VEGA 1/0052/12 Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu
 • OPV/K/NP/2010-1: Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania
 • VEGA 1/4744/07: Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti strednej Európy
 • CGA VIII/4/2007: Literárny preklad ako forma recepcie a interpretácie inakosti
Kitüntetések
 • 2011: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektori díja a Mennynek és földnek c. tanulmánykötetért
 • 2006: A Szlovákiai Magyar Írószövetség “Az év irodalmi alkotása” díja a Trisztán és Izolda c. novelláért
 • 2005: Posonium Irodalmi Díj A keselyű hava c. novelláskötetésr
 • 2004: A Szlovák Irodalmi Alap Nívó-díja A keselyű hava c. novelláskötetért
Tagságok
 • 2011: az Irodalmi Szemle szerkesztőbizottsági tagja
 • 2006: a Partitúra folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
 • 2004-2013: a Szlovákiai Magyar Írószövetség tagja
 • 2002: a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
Az 5 legfontosabb kiadványa
 • Szellemidézés. Mécs László-tanulmányok, Bratislava-Pozsony, Madách-Posonium, 2008.
 • Mezsgye, Dunaszerdahely, Nap Kiadó, 2011
 • Mennynek és földnek. Irodalmi tanulmányok és esszék, Bratislava-Pozsony, Madách-Posonium, 2010.
 • The Novels of Piroska Szenes, In: Zsófia Bárczi – Gabriella Petres Csizmadia (eds): Narrative Construction of Identity in Female Writing, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013, 67-97.
 • A nő tere : Szenes Piroska: Egyszer élünk, In: Híd : irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. – ISSN 0350-9079, 77,. 5 (2013), 109-119.
KIS url https://kis.ukf.sk/opac?fs=49E7F00864974239BDB26D4ABB771C87&fn=EPCA_main#editZfocus