Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. Sándor Anna, PhD.

Dr. Sándor Anna, PhD.

Besorolás egyetemi docent
Kutatási területek Dialektológia, szociolingvisztika, transzlatológia, onomasztika, a magyar nyelv tanítása
Projektek
 • KEGA 3/5074/07: A szlovákiai nyelvi és társadalmi variabilitás visszatükröződése a magyar nyelv és irodalom tanulmányi program tanegységeiben és oktatási segédeszközeiben ─ projektvezető
 • MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest 2006–2008:  A nyelvi másság dimenziói (Dimensions of Linguistic Otherness – DILING) − projekttag
 • MTA Budapest ,  09-0020/09-010: A szlovákiai magyar kisebbség kulturális öröksége − projekttag
 • VEGA1/0844/08: Piarista és neotomista hagyományok (művelődés- és filozófiatörténeti elemzés) ─  projekttag
 • VEGA1/0863/08: A fordítás a szlovákiai magyar─szlovák kétnyelvűség kontextusában ─  projekttag
 • VEGA1/0052/12: A tulajdonnevek és a fordítás valamint a kétnyelvűség összefüggései ─  projekttag
 • VEGA1/0170/18:  A magyar nyelv kisebbségi változata Szlovákiában ─  projekttag
 • ASFEU: A pedagógiai és oktatási tevékenység komplex megújítása a Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karán, különös tekintettel a tudás alapú társadalom munkaerő piaci igényeire ─  projekttag
Kitüntetések
 • 1993: Csűry Bálint Emlékérem és Díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest)
 • 2009: Rektori Díj a publikációs tevékenységért (Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)
 • 2011: Arany János Díj a Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
 • 2013: Kolon község Díszpolgára (Kolon község Önkormányzata)
 • 2014: A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar. Családi Könyvklub Kft., Dunaszerdahely
 • 2015: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (Magyarország Köztársasági Elnöke, Budapest)
 • 2016: Lotz János-emlékérem (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest)
 • 2016: Katedra-díj (Katedra Társaság és Katedra Alapítvány, Dunaszerdahely)
Tagságok
 • Magyar Tudományos Akadémia  Külső Köztestülete, Budapest – tag
 • Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Pozsony – tag
 • KEGA Bizottság,  Szlovákia Oktatási Minisztériuma, Pozsony − tag
 • Tudományos Tanács, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra  − tag
 • A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara szenátusának elnöke
 • Doktori Szakbizottság, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra  − elnök
Az 5 legfontosabb kiadványa
 1. Koloni köszönés- és megszólításformák. Magyar Nyelvőr (120), 1996.  302–318.
 2. Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban. Pozsony, Kalligram. 2000. 174 p.
 3. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza.  Pozsony, Kalligram. 2004. 360 p.
 4. Retorika (nem csak) tanároknak. Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara. 2015.  190 p.
 5. Társszerző: Szlovákiai magyar nyelvjárások.  Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara. 2009.  220 p.
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=65F29B9E18404814B3A7B99EE1708161