Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. habil. PhDr. Kozmács István, PhD.

Dr. habil. PhDr. Kozmács István, PhD.

E-mail ikozmacs@ukf.sk
Besorolás habilitált egyetemi docens
Oktatott tantárgyak Magyar nyelvtörténet, Szövegtan, Finn nyelv, A magyar mint uráli nyelv, Bevezetés a nyelvtörténetbe, Nyelvtörténeti szövegek olvasása, Finnugor népek kultúrája
Kutatási terület(ek) Finnugor nyelvek története, udmurt nyelv szinkrón és diakrón leírása, Munkácsi Bernát filológia, nyelvtanoktatás elmélete
Tagságok
 • Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Helsinki
 • Finnugor Társaság (Suomalisugrilaisen Seura), Helsinki
 • MTA köztestületi tag
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság (Budapest)
 • Reguly Társaság (Budapest)
Az 5 legfontosabb kiadványa
 • Az -śk- képzö az udmurt (votják) igeképzés rendszerében – Prípona – śk- v udmurtskom jazyku / István Kozmács. – 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. – xe. – 226 s. ; 25 cm. – ISBN 978-80-8094-412-4.
 • Finnugor és nem finnugor írások és tanulmányok – Ugrofínske a neugrofínske príspevky a štúdia / István Kozmács. – 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. – 163 s. ; 21 cm. – ISBN 978-80-8094-515-2.
 • Az udmurt (votják) nyelv alapjai / Kozmács, István. – Budapest : ELTE Finnugor Tanszék, 2001. – 94 s. – ISBN 963 463 481 8.
 • Megvalósult gyermekálom : Munkácsi Bernát udmurtföldi útja / István Kozmács. – Bratislava : AB – ART, 2008. – 487 s. – ISBN 978-80-8087-043-0.
 • The Life of Bernát Munkácsi / István Kozmács. – Budapest : Hungarian Organization of the World Congress of Finno-Ugric Peoples, 2010. – 207 s. – ISBN 978-963-8928-00-9.
Kitüntetések
 • Finn-Magyar Társaság, Helsinki, Ezüstjelvény
 • Az udmurt kultúra kiváló munkása, Udmurt Köztársaság (állami kitüntetés)
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=930C2450BFFD4779810C76B68C4CA485