Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Mgr. Petres Gabriella, PhD.

Mgr. Petres Gabriella, PhD.

E-mail gpetres@ukf.sk
Tel. +421 37 6408 858
Besorolás adjunktus
Funkció Intézetigazgató-helyettes
Oktatott tantárgyak
 • Gyermek- és ifjúsági irodalom
 • Dramatizálás és dramatikus játékok
 • A gyermek- és ifjúsági irodalom tanításának módszertana
 • Óvodai irodalmi nevelés
 • Az óvodai irodalmi nevelés módszertana
 • Záródolgozat-szeminárium
 • Gyakorlati stilisztika
Kutatási terület(ek) Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom, kortárs női irodalom, irodalomdidaktika, autobiográfia-kutatás, transzkulturalizmus az irodalomban
Projektek
 • UGA IX/1/2010: Az önéletírás-kutatás módszertani vetületei az irodalomtudományban (Výskum autobiografie a jej didakticko-metodické aspekty v literárnej vede) ─ projektvezető
 • UGA IX/3/2011: Az önéletírói szövegek narratológiai kérdései (Naratologické otázky autobiografických diel) ─ projektvezető
 • VEGA 1/0414/11: Nemi identitás az irodalomtudomány és a nyelvtudomány szemszögéből (Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy) ─ projekttag
 • UGA IX/3/2012: Az önéletírói szövegek modern tanítási módszerei és eljárásai az alapiskolás oktatásban (Moderné metódy vo vyučovaní autobiografických textov na základných školách) ─ projektvezető
 • VEGA1/0052/12: A tulajdonnevek és a fordítás, valamint a kétnyelvűség összefüggései (Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu) ─ projekttag
 • UGA IX/3/2013: A gyermek- és ifjúsági irodalom kutatása és módszertani vetületei az irodalomoktatásban (Skúmanie detskej a mládežníckej literatúry a jej didakticko-metodické aspekty vo vyučovaní) ─ projektvezető
 • ASFEU: A pedagógiai és oktatási tevékenység komplex megújítása a Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Karán, különös tekintettel a tudás alapú társadalom munkaerő piaci igényeire ─ projekttag
 • UGA X/8/2016: Posztmodern gyermek- és ifjúsági művek poetikai-tematikai sajátosságainak vizsgálata (Skúmanie postmoderných poeticko-tematických aspektov súčasnej detskej a mládežníckej literatúry) ─ projektvezető
 • VEGA 1/0034/17: Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák és magyar irodalomban (Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a maďarskej literatúre) ─ projekttag
Tagság
 • Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete, Budapest – tag
 • Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Pozsony – tag
 • Arany A. László Polgári Társulás – tag
 • Katedra Társaság – tag
 • Katedra folyóirat – szerkesztő
 • A Közép-európai Tanulmányok Kara webmagazinjának szerkesztője
Kitüntetések
 • 2005: Besey–Tatárik-díj
 • 2007: Legjobb rendezői díj
 • 2008: Rendezői díj a színészpedagógiai munkásságért
 • 2011, 2018: Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica kutatói ösztöndíj
 • 2014: A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága – Magyar Tudományosság Külföldön tudományos díja
 • 2017: Rektori díj a KeTK Kiválósági csoportjában való tevékenységért
Az 5 legfontosabb kiadványa
 1. Identity Construction Through Therapeutic Writing: The Interpretation of Woman on the Front, an Autobiographical Novel by Alaine Polcz. In: Zsófia Bárczi – Petres Csizmadia Gabriella (eds.): Narrative Construction of Identity in Female Writing. Eötvös University Press, Budapest, 2013, 129–152.
 2. Prepisovanie novozákonnych príbehov v apokryfoch Karla Capka. In: World Literature Studies. 2013/4, 41–49.
 3. Személyes (az) irodalom. Kalligram, Pozsony, 2014.
 4. Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból. Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2015.
 5. Egy szakkörön, személyesen: önkonstrukció és énfejlesztés önéletrajzi szövegek segítségével. In: Helikon: Irodalomtudományi Szemle, 2016/2, 288–295.
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4