Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. Nagy Gábor

Dr. Nagy Gábor

Tel. +421 37 6408 864
Besorolás habilitált egyetemi docens
Funkció A magyar nyelv – és irodalom oktatáselmélete doktori program vezetője
Oktatott tantárgyak
 • Textológia
 • Výberový seminár z lingvistiky
 • Štylistika a architektonika textu
 • Lexikálna sémantika
 • Aktuálne otázky lingvistiky a literárnej vedy
 • Funkcionálne vyucovanie gramatiky
 • Textológia a interpretacne techniky
Kutatási területek
 • nyelvelmélet
 • kongitív nyelvészet
 • kognitív szemantika
 • a magyar nyelv kognitív nyelvészeti leírása
 • textológia
 • stilisztika
 • nyelvi tervezés, nyelvi menedzsment
 • a magyar nyelv művelődéstörténete
 • irodalomértés és kognitív nyelvészet
Tagságok
 • 2005–2008 tanácskozási jogú tagja a Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának,
 • 2002– tagja a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának; 1986–1997,
 • 2000– tagja az Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Bizottságának.
 • 2005–2006 tagja a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalmi Tanácsának,
 • 2007-től tagja az ELTE Tudományos Tanácsának, 2007-től tagja a MAB Nyelvtudományi szakbizottságának.
 • 2006-tól tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányának.
 • 1994-től tagja a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának,
 • 1997-2001 tagja a Protestáns Szemle szerkesztőbizottságának,
 • 1996-2010 tagja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság végrehajtó bizottságának
Az 5 legfontosabb kiadványa
 • A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001. 380 p. ISBN 9 789631 912296
 • A Cognitive Theory of Style. Frankfurt am Main: P. Lang. 2005. 162 p. ISBN 3 631 375514
 • The auxiliary + infinitive construction in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1: 143–164. ISSN 1216-8076
 • Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. Második, javított kiadás. 2011. 149 l. ISBN 978-80-8094-965-5
 • Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 2013. 392 p. ISBN 78 963 276 239 5
Publikációk listája a KIS-ben http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=062147BADB6E4495AF1B66085B15E6CF
E-mail gnagy@ukf.sk