Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az Arany A. László Polgári Társulás olyan személyek önkéntes csoportosulásaként jön létre, akiket a nyelvtudományi és irodalomtudományi kutatások, a magyar és a Szlovákiában beszélt egyéb nyelvek támogatása és fejlesztése iránti érdeklődés köt össze.

A Társulás főbb céljai a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és ezek rokontudományai területén

  1. elméleti és empirikus kutatások szervezése, elvégzése és támogatása
  2. előadások, továbbképzések és tanfolyamok tartásást és szervezését pedagógusok, doktoranduszok, fordítók stb. számára,
  3. szakmai kapcsolatok fenntartása a hazai és külföldi szakemberekkel,
  4. lehetőségek szerint nyelvi adatbázisok építése, strukturált nyelvi adatbázisok kialakítása, szótárkészítés,
  5. a magyar és a Szlovákiában beszélt más nyelvek szakszókincsének fejlesztése,
  6. nyelvtudományi, irodalomtudományi és nyelvhasználati témájú rendezvények szervezése,
  7. elméleti és alkalmazott nyelvtudományi, irodalomtudományi, ill. nyelvhasználati témákban publikációs és kiadói tevékenység folytatása,
  8. az alap- és középiskolás tanulók, egyetemisták számára szervezett nyelvi-, nyelv- és irodalomtudományi versenyek szakmai segítése, támogatás,
  9. a Kolossváry-díj kezelése

 

A polgári társulás tagjai

A társulás rendes tagjává válhat mindenki, aki egyetért a társulás küldetésével és céljaival, bekapcsolódik ezek megvalósításába, egyetemi vagy főiskolai végzettségű, ill. felsőoktatási intézmény hallgatója.

Elnök: Dr. habil. Mgr. Vančo Ildikó, PhD.
Jelenlegi tagjaink: Mgr. Angyal László, PhD.
Dr. habil. PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD.
prof. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD.
doc. PaedDr. Bauko János, PhD.
Mgr. Gergelyová Viktória, PhD.
Dr. habil. Dr. Kozmács István, PhD.
Mgr. Nagy Denisza
doc. Mgr. Petres Gabriella, PhD.
doc. PaedDr. Presinszky Károly, PhD.
Dr. habil. PhDr. Sándor Anna, PhD.
PhDr. Szabómihály Gizella, PhD.
prof. PhDr. Tolcsvai Nagy Gábor, DrSc.
doc. Mgr. Tóth Anikó, PhD.