Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Doc. Anikó N. Tóth, PhD.

Doc. Anikó N. Tóth, PhD.

E-mail atoth@ukf.sk
Tel. číslo 0918 497612
Zaradenie docent
Funkcia plánovač predmetov v AIS, referent ŠVOUČ
organizátor Literárnej súťaže Legere
Vyučované predmety
 • Maďarská literatúra v 20. storočí
 • Dejiny maďarskej literatúry prvej polovice 20. storočia
 • Dejiny maďarskej literatúry druhej polovice 20. storočia
 • Metodika vyučovania maďarskej literatúry
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Kapitoly zo súčasnej maďarskej literatúry
 • Kreatívne písanie
 • Rétorika
 • Teória lyriky
 • Teória drámy
 • Umelecký prednes literárnych diel
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Kapitoly z maďarskej literatúry a kultúry
 • Dramatická výchova a dramatické hry
 • Inovatívne metódy vo vyučovaní literatúry
 • Kultúrne reálie a umelecký preklad
 • Kreatívne písanie a umelecký preklad
 • Regionálna literatúra a kultúra
 • Organizovanie kultúrnych podujatí
Zameranie výskumu Maďarská literatúra v 20. storočí, súčasná maďarská literatúra, metodika vyučovania literatúry, transkulturalizmus v literatúre
Projekty
 • Transkulturalizmus a bilingvizmus 4. Fond na podporu kultúry národnostných menšín: 21-130-00374 – spoluriešiteľ
 • Transkulturalizmus a bilingvizmus 5. Fond na podporu kultúry národnostných menšín: 22-130-00713 – spoluriešiteľ
 • Transkulturalizmus a bilingvizmus 6. Fond na podporu kultúry národnostných menšín: 23-130-00549 – spoluriešiteľ
 • Literárna súťaž Legere: Fond na podporu kultúry národnostných menšín: 19-130-00293, 20-130-00128, 22-130-01473, 23-130-00020 – vedúci projektu
 • Intermedialita v detskej a mládežníckej literatúre: Fond na podporu kultúry národnostných menšín: 20-170-00126 – vedúci projektu
 • VEGA 1/4744/07: Magyar irodalom a többnyelvű Közép-Európa kontextusában (Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti strednej Európy) – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0414/11: Társadalmi idnetitás az irodalom- és nyelvtudomány aspektusában (Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy) – spoluriešiteľ
 • TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028: A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja – Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen – spoluriešiteľ
 • TÁMOP-4.2.2.c-11/1/KONV-2012-0005: III./5.: „Jól-lét az információs társadalomban”, A digitális megosztottság komparatív analízise. Pécsi Tudományegyetem – spoluriešiteľVEGA 1/0034/17 Transzkulturalizmus és bilingvizmus a szlovák és magyar irodalomban (Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a maďarskejliteratúre) ─ spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0052/12 Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/4744/07 Maďarská literatúra v kontexte vyacjazyčnosti Strednej Európy – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0414/11 Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy – spoluriešiteľ
Členstvo v organizáciách
 • OZ Bázis – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku, Šahy – spolupredseda
 • Maďarská akadémia vied, Budapest – člen
 • Akademická rada Maďarov na Slovensku, Bratislava – člen
 • OZ Lászlóa A. Aranya, Nitra – člen
 • Szépírók Társasága, Budapest – člen
Vyznamenaia
 • Cena Madácha, 2023
 • Prémia Ceny Madácha, 2018
 • Cena Istvána Duszu, 2017
 • Cena Arany opus, 2015
 • Cena rektora, 2015
 • Cena Katedra, 2013
 • Cena Talamona, 2009
 • Cena Madácha, 2006
 • Cena Posonium, 2006
 • Prémia Ceny Madácha, 2000
Najvýznamnejších 5 publikácií
 1. Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Kalligram, 2006. 307 p. ISBN 80-7149-870-X
 2. A varietas öröme. Beszélgetések írókkal. Kalligram, Pozsony, 2011. 221 p. ISBN 978-808101-493-2
 3. Vízjelek. (Irodalmi tanulmányok). Kaleidoszkóp könyvek 25. Media Nova M, Dunaszerdahely, 2014, ISBN 978-80-89734-01-6 200 p.
 4. Fejezetek a 20. század első felének magyar irodalmából. Oktatási segédlet. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2015., ISBN 978-80-558-0902-1
 5. Legere – Módszertani kézikönyv a modern irodalomtanításhoz. Petres Csizmadia Gabriellával közösen. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Középe-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2020, ISBN 978-80-558-1622-7
KIS url http://kis.ukf.sk/opacXE?fn=resultform&rankfield=true&prequelF=4&fs=344368EDEE2F414C93D541B5E052E46D