Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Nárečová audiokniha z južného Slovenska

Nárečová audiokniha z južného Slovenska

Nárečová audiokniha z južného Slovenska obsahuje texty, ktoré nám umožnia získať všeobecný prehľad dialektov maďarského jazyka na Slovensku. Kniha je pripravená takým spôsobom, aby pri počúvaní audionahrávky sa zobrazil fonetický prepis textu.

1. časť audioknihy je dostupná na tomto odkaze:

NÁREČOVÁ AUDIOKNIHA Z JUŽNÉHO SLOVENSKA – 1. časť

2. časť audioknihy je dostupná na tomto odkaze:

NÁREČOVÁ AUDIOKNIHA Z JUŽNÉHO SLOVENSKA – 2. časť

2. časť audioknihy je dostupná na tomto odkaze:

NÁREČOVÁ AUDIOKNIHA Z JUŽNÉHO SLOVENSKA – 3. časť