Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Mgr. Brutovszky Gabriella, PhD.

Mgr. Brutovszky Gabriella, PhD.

E-mail gbrutovszky@ukf.sk
Tel. +361 70 7795 893
Besorolás adjunktus
Oktatott tantárgyak Magyar irodalomtörténet és kultúra I., Dramatizáció és drámajátékok, Protokoll és kommunikáció, Magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok, Országismeret és reáliák, Régi magyar irodalom, az irodalom tanításának módszertana, magyar-német műfordítások:
Kutatási terület(ek)
 • A kuruc kori költészet sajátosságai
 • A barokk közköltészet magyar-szlovák vonatkozásai
 • Régi magyar iskoladrámák a színpadon
 • A régi magyar irodalom tanításának módszertana
 • Magyar-német műfordítások (transzkulturális kontextusban)
 • Paszkvillusok és gúnyversek a régi magyar irodalomban
Díjak és kitüntetések
 • Pósa Lajos-díj
 • Az Év Magyartanára 2018, Budapest
Tagság
 • Régi Magyar Dráma Kutatócsoport
 • Magyar Tanárok Egyesülete
 • Collegium Talentum
 • MitOst e.V. Verein
 • Arany A. László Polgári Társulás
 • Bátor Tábor Alapítvány
Az 8 legfontosabb kiadványa
 1. Brutovszky Gabriella: Zehra Çirak: Idegen szárnyak a vállainkon: Költészet/Német (fordítások), 2011. In. Kalligram: Művészet és Gondolat. – ISSN 1335-1826, Roč. 20, č. 6 (2011), s. 50-51.
 2. Gabriella Brutovszky −Monika Riedl: „Wie willst du gehn aus meinen Sinnen…”. Getrud Kolmars Gedichte in ungarischen Übersetzungen. In. Regina Nörtemann, Vera Viehöver Kolmar übersetzen: Studien zum Problem der Lyrikübertragung. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2013. – ISBN: 978-3-8353-1347-7, s. 174−185. (50%)
 3. Gabriella Brutovszky: Nations and National Minorities in the Light of Pasquils, 2014. In. Antonello Biagini, Giovanna Motta, Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2014. –ISBN 1-4438-5913-3, s. 193-201.
 4. Gabriella Brutovszky: Slovensko-maďarské literárne vzťahy v barokovej populárnej poézii, 2014. In. Giger, Markus, Kosáková, Hana a Příhoda, Marek „Slované mezi tradicí a modernitou”. – Praha: Univerzita Karlova, 2014. – ISBN 978-80-7465-106-9, s. 83-90.
 5. Brutovszky Gabriella: A barokk közköltészet magyar-szlovák vonatkozásai, 2014. In. Polgár Anikó, Csehy Zoltán Trópusok, facebook, költészet. – Bratislava: Media Nova M, 2014. – ISBN 9788089734047, s. 179-184.
 6. Brutovszky Gabriella: Színjátéka: Régi magyar iskolai színjátékok, 2015. – Budapest: Protea Kiadó, 2015. – ISBN 978-963-88638-6-7.
 7. Gabriella Brutovszky: Ungarische Übersetzung von Lessings Drama: Emilia Galotti (übersetzt von Ferenc Kazinczy), 2015. In. eds. Gabriella Brutovszky, Júlia Demeter, Gabriella Petres Csizmadia, Katarína Raceková Drámák határhelyzetben II.. – Nitra: Arany A. László Társulás, 2015. – ISBN 9788055806440, s. 17-25.
 8. Brutovszky Gabriella: Shakespeare Hamletjének szlovák fordítása Kazinczy nyomán, 2016. In. Zsuzsánna Kiss, Magda Ajtay-Horváth Our wonder and astonishment” : Shakespeare = “Varázslatos örök csodánk. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem, 2016.– ISBN 978-61-555457-1, s.
Ösztöndíjak, projektek
 1. UGA-> X/1/2012 Gertrud Kolmar verseinek fordításai a magyar irodalomban (Preklad básní Gertrudy Kolmarovej v maďarskej literatúre. Básne Gertrudy Kolmarovej v maďarskom preklade.) Misztika és miszticizmus Hajnal Mátyás Szíves Könyvecske című művében. (Mystika a mysticizmus v tvorbe Mátyása Hajnala: Szíves Könyvecske)
 2. UGA -> IX/1/2011 – A régi magyar irodalom kanonizációs stratégiáinak kutatása és azok módszertani aspektusai a tanításban. (Výskum stratégií literárnej kanonizácie v starej maďarskej literatúre a jeho didakticko-metodické aspekty vo vyučovaní
 3. Domus Hungarica Scientiarum et Artium (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia), Téma: A kuruc költészet újszerű értékelése (Rehabilitácia kurucovej poézii)
 4. MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram,
 5. Fórum Intézet – Somorja, illetve MTA Budapest, Téma: A kuruc költészet a tankönyvekben. (Kurucová poézia v učebniciach)
 6. Ösztöndíjprogram UKF Nyitra – Štipendium v rámci projektu “Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre” Budapest, Trefort Ágoston Gyakorlóiskola,Téma: A régi magyar irodalom tanításának módszertana (Vyučovanie staršej maďarskej literatúry),
 7. Collegium Talentum,
 8. TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program, Neumnn János Ösztöndíjprogram (Štipendium Jánosa Neumanna), Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Régi Magyar Drámai Kutatócsoport (Výskumný tím staršej maďarskej drámy). Téma: Régi magyar drámák a színpadon. (Didaktizácia staršej maďarskej drámy,
 9. Irodalmi projekt: „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-000, Budapest, Téma: Tiéd a gyűjtemény! – az irodalom népszerűsítése az iskolákban. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Jedlik Ányos Gimnázium közreműködésével. (Popularizácia literatúry na školách)
 10. Portugál Diákcsereprogram (Výmenný program s Portugálskom). Kapcsolat: De Escolas Daniel Sampaio.
KIS url hhttps://kis.ukf.sk/opac?fn=main&fs=1FB8F96BB04A40D68F06E05C69EFF778#editZfocus