18th Hungarian Sociolinguistics Conference
AuthorsTitles
1.ARATÓ MÁTYÁS RELATIONSHIP BETWEEN STANDARD AND VERNACULAR DIALECTS OF BAYASHES (TUB-MAKERS) IN HUNGARY
2.ARMIANOV GUEORGUI TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF SOCIOLECTS
3.BAGI ANITA–MOLNÁR MÁRIA–NÉMETH MIKLÓS THE INTERVIEWER'S EFFECT ON THE USE OF THE Ö DIALECT IN SZEGED
4.BAUKO JÁNOS SZTENDERD ÉS KÉTNYELVŰ TULAJDONNÉV-HASZNÁLAT
5.BENE ANNAMÁRIA A REGIONÁLIS NYELVVÁLTOZAT A STANDARD ALÁRENDELTJE?
6.BEREGSZÁSZI ANIKÓ EVOLÚCIÓ VAGY REVOLÚCIÓ? A NYELVVÁLTOZATOK MEGKÖZELÍTÉSEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR ANYANYELVI NEVEL
7.BERENTE ANIKÓ–KONTRA MIKLÓS–SINKOVICS BALÁZS–WIRT PATRÍCIA NATIVE AND IN-MIGRANT SPEAKERS OF THE SZEGED DIALECT AND THEIR ATTITUDES TO VARIATION
8.BERGENDI MÓNIKA SZLOVÁKIAI MAGYAR GIMNAZISTÁK KÉTNYELVŰSÉGE EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN
9.BILÁSZ BOGLÁRKA THE STANDARD LANGUAGE AND LANGUAGE IDEOLOGIES IN BILINGUAL ENVIRONMENT
10.BODÓ CSANÁD WHAT KIND OF STANDARDS?
11.BORBÉLY ANNA POSITIVE LINGUISTICS AND LANGUAGE VARIATION
12.BOTH CSABA ATTILA THE EFFECT OF HUNGARIAN LANGUAGE STANDARD ON DIALECTS OF HÁROMSZÉK
13.BÜKY LÁSZLÓ SZÓKÉSZLETI ELEMEK HASZNÁLATI VONATKOZÁSAI
14.CSERNICSKÓ ISTVÁN STANDARD, LANGUAGE PLANNING, LANGUAGE POLICY
15.EFREMOVA TATIANA MIÉRT VÁLTOZIK A BESZÉLT MARI NYELV NORMÁJA?
16.EITLER TAMÁS PIDGINISATION, CREOLISATION AND COMPLEXITY IN THE HISTORY OF ENGLISH
17.FAZEKAS NOÉMI LINGUISTIC ATTITUDES OF HUNGARIAN UNIVERSITY STUDENTS FROM ROMANIA
18.FEHÉR KRISZTINA STANDARD AND LANGUAGE ACQUISITION
19.FENYVESI ANNA DIGITAL LANGUAGE USE AND THE STANDARD
20.GAUTAM, BHIM LAL CONTACT NEPALI IN KATHMANDU VALLEY: LINGUISTIC RESULT OF MIGRATION
21.GHABOOSI, AKASHA KEYWORDS AND THEIR COLLOCATIONS IN IRANIAN STUDENTS’ WRITTEN TEXTS: A CORPUS LINGUISTIC ANALYSIS
22.GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ THE STEPTOGETHER PROGRAM - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
23.GY. BAZSIKA ENIKŐ NYELVJÁRÁS – KÖZNYELV IRÁNYÚ NYELVI VÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA EGY NYELVJÁRÁSDOMINÁNS BESZÉLŐKÖZÖSSÉGBEN
24.GYŐRI BAKA ÉVA LANGUAGE SITUATION IN KOMÁRNO
25.HEGEDŰS ATTILA THE NEW ADVERBS OF THE RECENT HUNGARIAN
26.HAJDICSNÉ VARGA KATALIN ORTHOGRAPHY AND MILITARY ORTHOGRAPHY
27.IGLAI EDIT A VÁLTOZÓ NYELV ÉS A VÁLTOZÓ VISZONYÍTÁSI SZEMPONTOK ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA KÉT HATÁR MENTI NYELJÁRÁSI RÉGIÓBAN
28.JÁNK ISTVÁN DO WE NOT TEACH HUNGARIAN? LANGUAGE BASED DISCRIMINATION IN SCHOOL
29.JUHÁSZ DEZSŐ A NYITRA-VIDÉK NYELVJÁRÁSAI TÉRBEN ÉS IDŐBEN. ERŐVONALAK ÉS VÁLTOZÁSI TENDENCIÁK
30.KARMACSI ZOLTÁN ETNIKAILAG VEGYES HÁZASSÁGBAN NEVELKEDŐ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK NYELVHASZNÁLATÁNAK JELLEMZŐI NYITRA ÉS PÁRKÁNY KÖRNYÉKÉN
31.KOLLÁTH ANNA STANDARD ÉS/VAGY KONTAKTUSVÁLTOZAT? A MAGYAR NYELV ÉS VÁLTOZATAI A MURAVIDÉKI KÉTNYELVŰ OKTATÁSBAN
32.KONTRA MIKLÓS SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE SZEGED SOCIOLINGUISTIC INTERVIEWS
33.KOVÁCS MAGDOLNA A NYELVI SZTENDERD/STANDARD KÉRDÉSE EGY KÉTNYELVŰ SZÓTÁR MUNKÁLATAI KAPCSÁN
34.KOZMÁCS ISTVÁN UDMURT SAJTÓNYELV ÉS A SZTENDERD
35.P. LAKATOS ILONA–T. KÁROLYI MARGIT STANDARD, STANDARDIZÁCIÓ, NYELVI/NYELVHASZNÁLATI NORMÁK A HÁRMAS HATÁR MENTI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
36.LEHOCKI-SAMARDŽIĆ ANNA CHARACTERISTICS OF HUNGARIAN LANGUAGE IN CROATIA
37.MÁCSAI ANITA A FINN NYELVMŰVELÉS VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 25 ÉVBEN
38.MARÓTI ORSOLYA INTERLANGUAGE IN THE FRAMEWORK OF HERITAGE LANGUAGE
39.MISAD KATALIN THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF TOWNS AND VILLAGES IN CSALLÓKÖZ
40.MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ TIMELINESS THE RESEARCH OF THE REGIONAL STANDARD LANGUAGES
41.MOLNÁR LJUBIĆ MÓNIKA HUNGARIAN YOUTH FROM CROATIA AND THE STANDARD
42.MOLNÁR ANITA–SÉRA MAGDOLNA STANDARD AND BILINGUALISM IN THE SCHOOLS OF THE TRANSCARPATHIAN HUNGARIAN DIASPORA (RESEARCH EXPERIE)
43.NAGY JUDIT NON/STANDARD AND NON/NATIVE ENGLISH: NORMS, ATTITUDES AND INTELLIGIBILITY
44.NAGY LÁSZLÓ A STUDY OF METALINGUISTIC KNOWLEDGE OF NON-LINGUISTS
45.PARAPATICS ANDREA ABOUT SLANG FROM THE POINT OF EXAMINING LANGUAGE MENTALITY
46.PRESINSZKY KÁROLY A STUDY OF THE VOWEL SHORTENING IN CSALLÓKÖZ
47.PUSZTAY JÁNOS TERMINOLÓGIA - ANYANYELVŰ ISKOLA - NYELVMENTÉS
48.SALÁNKI ZSUZSA KIS FINNUGOR NYELVEK – SZTENDERDDEL ÉS/VAGY SZTENDERD NÉLKÜL
49.SÁNDOR ANNA SZÍNNEVEINK NYELVJÁRÁSI ÉS KÉTNYELVŰ KÖRNYEZETBEN
50.SÁROSI-MÁRDIROSZ KRISZTINA THE OFFICIAL REGISTER OF THE HUNGARIAN LANGUAGE IN TRANSYLVANIA FROM THE PERSPECTIVE OF TRANSLATORS
51.SATINSKÁ, LUCIA STAYING HUNGARIAN? LANGUAGE BIOGRAPHIES OF HUNGARIAN FAMILIES IN BRATISLAVA
52.MARTIN SCHACHERL STANDARD LANGUAGE IN PRESENT - DAY CZECH SCHOLARLY COMMUNICATION
53.SCHIRM ANITA A DISKURZUSJELÖLŐKHÖZ KÖTŐDŐ ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA AZ OSZTÁLYTERMI KOMMUNIKÁCIÓ KONTEXTUSÁBAN
54.SEBŐK SZILÁRD CHANGES IN THE USE OF A LINGUISTIC TERM (WITHIN ONE TEXT)
55.SIMON SZABOLCS NYELVI VÁLTOZÓK A SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍROTT NYELVVÁLTOZATOKBAN
56.SÓLYOM RÉKA NEOLOGISMS IN PRESENT-DAY USAGE OF HUNGARIAN: FEATURES AND TENDENCIES
57.SPESHILOVA JULIA “NEM IS TUDOM, EZ MIT JELENT, MI UDMURTOK ITT ÍGY NEM BESZÉLÜNK” - NYELVÚJÍTÁS ÉS BESZÉLŐI ATTITŰDÖK EGY KÖVETÉSES VIZSGÁLAT ALAPJÁN
58.SZABÓ KATALIN THE ROLE OF LANGUAGE VARIATIONS IN THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY
59.SZABÓ T. ANNAMÁRIA ULLA BILINGUALS' VERNACULARS
60.SZABÓ TAMÁS PÉTER STANDARDS ON THE WALL: THE CONTROL OF LINGUISTIC DIVERSITY IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF SCHOOLS
61.SZALAI ANDREA STANDARD IDEOLOGY IN THE "PROFESSIONAL" IDEOLOGIES OF ROMANI LANGUAGE IN HUNGARY
62.SZENTGYÖRGYI RUDOLF LINGUISTIC STANDARD AND MOTHER TONGUE EDUCATION
63.SZOTÁK SZILVIA „TUDOK SPRÉHN DÁITS” - THE PRESTIGE OF DIALECTS IN AUSTRIA AND THE PRESTIGE OF HUNGARIAN DIALECT
64.TODOROVA, BILYANA ON THE INTERLANGUAGE OF BULGARIANS IN THE USA
65.TÓTH ENIKŐ THE STANDARD DIALECT IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE IN TRANSCARPATHIA
66.TÓTH KATALIN SEMANTIC STRUCTURE OF THE ́MEG ́ PREVERB VERB
67.UHRIN ERZSÉBET A SZTENDERD VÁLTOZAT A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK NYELVHASZNÁLATBAN
68.VARGHA FRUZSINA SÁRA DISTANCE OF HUNGARIAN DIALECTS FROM THE STANDARD
69.VÍGH-SZABÓ MELINDA DIVERGENT PROCESSES IN THE ESTONIAN LANGUAGE - DIALECTAL ASPIRATIONS FOR INDEPENDENT LANGUAGE STATUS
70.VITÁNYI BARBARA CHANGING OF THE LANGUAGE OF THE HUNGARIAN GRAMMER BOOKS OF SECONDARY SCHOOLS IN HUNGARY DURING THE LAST THIRTY YEARS
71.VUKOV RAFFAI ÉVA LINGUISTIC ATTITUDES IN MOTHER-TONGUE EDUCATION. THE CASE OF HUNGARIAN LANGUAGE IN SERBIA
72.WIRT PATRÍCIA THE MORPHEMES WITH E ~ Ö VARIATION IN CODIFIED STANDARD HUNGARIAN