Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Deň otvorených dverí