Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Zastúpenie FSŠ na 22. Ma­ďar­skej Sociolingvistickej konferencii