Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Online deň otvorených dverí (17. február 2022)