Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Pedagógovia Fakulty stredoeurópskych štúdií získali ocenenie od Maďarskej akadémie vied