Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » PhDr. Gizella Szabómihály, PhD.