Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.