Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.