Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy » Doc. Gabriella Petres, PhD.